Nasz Program

Plan dnia

Program edukacyjny realizowany w przedszkolu jest zgodny z nową podstawą programową “Planeta Dzieci” oraz “Odkryjmy Montessori raz jeszcze” i jest zawartyw pomocach opracowanych przez Marię Montessori.

Nasza filozfia

Plan Dnia

Przyprowadzanie dzieci do przedszkola, czas swobodnej zabawy

I śniadanie

Cykl pracy z materiałami Montessori

II śniadanie

Wyjście na ogród przedszkolny, spacer

Obiad

Cykl zajęć dodatkowych: zajęcia ruchowe, zajęcia twórcze, czytanie książek, słuchanie muzyki, praca metodą projektu

Podwieczorek

Czas swobodnej zabawy, zajęcia dodatkowe, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, odbieranie dzieci z przedszkola

DRODZY RODZICE,

godziny między 7.00 a 8.45 traktujemy jako czas przyprowadzania Dzieci do przedszkola. Prosimy, aby Dzieci przyprowadzić do godziny 8.45, ponieważ o 9.00 rozpoczyna się najważniejszy czas pracy dzieci – praca własna z materiałami Montessori i trwa nieprzerwanie przez 3 godziny.

Przygotowane otoczenie pozwala dziecku odkrywać i zdobywać nowe doświadczenie. Dzieci uczą się pracować uważnie i w ciszy, koncentrując się na wybranych przez siebie zadaniach, używając do tego odpowiednio przygotowanych materiałów i pomocy dydaktycznych.

Praca z materiałami Montessori

jest to czas, w którym dziecko zgodnie z własnymi potrzebami, zainteresowaniami wybiera materiał Montessori, pracuje we własnym tempie rozwojowym. Praca z materiałami Montessori daje dziecku poczucie satysfakcji. Przy sprzyjających warunkach realizujemy pracę własną z materiałami Montessori na ogrodzie przedszkolnym.

Empatyczna komunikacja z dziećmi

kompleksowy program wprowadzający kulturę porozumienia do przedszkola inspirowany  Porozumieniem bez Przemocy Marshalla Rosenberga. Program wspiera rodziców i wychowawców w tworzeniu pozytywnych relacji z dziećmi i pokazuje, jak z empatią  rozwijać kompetencje społeczne dzieci. Realizujemy w przedszkolu projekt “ SEN ŻYRAFY ” mający na celu rozwinąć podstawowe umiejętności wyrażania swoich uczuć, potrzeb  i próśb bez krytykowania oraz słuchania i słyszenia innych.

Język angielski

zapewniamy dzieciom  kontakt z językiem angielskim w ramach pracy własnej z wykorzystaniem materiału Montessori w języku angielskim oraz codziennie zajęcia  z  lektorem . Angielski poznają dzieci również w codziennych sytuacjach w przedszkolu. 

Cykl zajęć dodatkowych

prowadzony jest w naszym przedszkolu każdego dnia, są to zajęcia zróżnicowane, zgodnie z predyspozycjami dzieci. Mają na celu rozwijanie zdolności, umiejętności i zainteresowań. Odbywają się zajęcia z edukacji przyrodniczej, ekologicznej, warsztaty plastyczne, doświadczenia i zajęcia badawcze, warsztaty kulinarne, zajęcia z logopedą i psychologiem.

Zajęcia ruchowe

zabawy i ćwiczenia doskonalące sprawność ruchową dzieci. Zajęcia prowadzimy z wykorzystaniem Chusty Animacyjnej Klanzy, ćwiczeń Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, gimnastyki korekcyjnej.

Zajęcia umuzykalniające

dwa razy w tygodniu prowadzimy zajęcia rytmiki i tańca, zajęcia z wykorzystaniem instrumentarium Orffa, aktywne słuchanie muzyki klasycznej według Batii Strauss, zajęcia według programu Lidii Bajkowskiej, muzykoterapia, zajęcia metodą Gordona.

Yoga i Mindfulness

klucz do harmonijnego połączenia zewnętrznych aspektów i oczekiwań społecznych z wewnętrznymi emocjami i potrzebami dziecka. Pomagamy dzieciom w stawaniu się bardziej świadomymi samych siebie i otaczającego środowiska. 

W naszej sali znajduje się również kącik relaksacyjny, w którym jest BIBLIOTECZKA PRZEDSZKOLAKA. Dziecko w tym miejscu może poczytać i odpocząć.

WIADOMOŚCI PODSTAWOWE

WIADOMOŚCI PODSTAWOWE

– godziny otwarcia od 7.00- do 17.00

-14- osobowe grupy

– 4 posiłki dziennie: I śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek

– opisowa informacja o dziecku

– bieżąca informacja o dziecku

– dyżury spotkań nauczycieli z rodzicami

– stałe kontrole medyczne (stomatologia, wady postawy, okulistyka)

– spotkania z artystami i osobami ciekawych profesji

– udział w ogólnopolskich projektach edukacyjnych

– współpraca z instytucjami wspierającymi edukację

– cykl zajęć prowadzonych Metodą Projektu

– Yoga i Mindfulness

-wyjścia i wycieczki zgonie z harmonogramem miesiąca zamieszczonym na stronie

-włączenie rodziców w życie przedszkolne

-warsztaty dla rodziców

– organizacja akcji charytatywnych

– spotkania okolicznościowe( wspólne kolędowanie,  Dzień Babci i Dziadka, Święto Rodziny, urodziny dzieci)

Klucz do harmonijnego połączenia zewnętrznych aspektów i oczekiwań społecznych z wewnętrznymi emocjami i potrzebami dziecka. Pomagamy dzieciom w stawaniu się bardziej świadomymi samych siebie i otaczającego środowiska. 

Powyższe zajęcia i atrakcje są w cenie czesnego.

Śledź nasze social media

Bądź na bieżąco!

Kontakt

ul. J.H. Dąbrowskiego 172/1
60-694 • Poznań

info@montessori-home.pl
694 967 305

Projekt Europejski

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Montessori Home informacji handlowych na podany w formularzu adres e-mail oraz numer telefonu dla celów SMS oraz połączeń głosowych. Zgoda dotycząca numeru telefonu obowiązuje wyłącznie w przypadku jego podania w formularzu.

    Montessori Home s.c w Poznaniu posiada wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych nr. 29/2016″