Projekt Europejski

CELEM GŁÓWNYM projektu jest wzrost liczby miejsc wychowania przedszkolnego (MP) dla dzieci zamieszkałych (w rozumieniu zapisów kodeksu cywilnego) na terenie Miasta Poznania poprzez stworzenie w okresie od 01.01.2018 do 30.04.2018 trwałego dostępu do 10 nowych, wysokiej jakości MP w lokalizacji o silnym zapotrzebowaniu na tego rodzaju usługi. Osiągnięcie celu zwiększy liczbę MP podlegających pod organ prowadzący w stosunku do danych za 2016 r. o 10.

Główne efekty realizacji projektu to:

*10 dofinansowanych miejsc wychowania przedszkolnego

*10 dzieci objętych dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej.

Wartość projektu: 120 884,90 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 102 752,16 PLN

Śledź nasze social media

Bądź na bieżąco!

Kontakt

ul. J.H. Dąbrowskiego 172/1
60-694 • Poznań

info@montessori-home.pl
694 967 305

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Montessori Home informacji handlowych na podany w formularzu adres e-mail oraz numer telefonu dla celów SMS oraz połączeń głosowych. Zgoda dotycząca numeru telefonu obowiązuje wyłącznie w przypadku jego podania w formularzu.