“Dziecku- najlepszemu, spontanicznemu

obserwatorowi natury, musi być bez wątpienia

zapewniony materiał, który je zafascynuje”

Maria Montessori

Podstawą edukacji w koncepcji Marii Montessori jest przygotowane otoczenie. Przygotowane otoczenie wspomaga harmonijny rozwój osobowości dziecka. Zawiera się w tym, materiał rozwojowy, środowisko w którym przebywa dziecko (grupa przedszkolna), sam nauczyciel.

Materiał rozwojowy jest uporządkowany tematyczne, w każdej sali występuje w jednym egzemplarzu, jest zróżnicowany według stopnia trudności, umożliwia dziecku samokontrolę.

Wyróżniamy następujący podział materiału:

  • materiał do ćwiczeń życia praktycznego– służy do doskonalenia koordynacji wzrokowo- ruchowej, wyuczenia konkretnych umiejętności potrzebnych w życiu codziennym
  • materiał sensoryczny– służy do rozwoju i doskonalenia wszystkich zmysłów, kształtowania umiejętności rozróżniania, porównywania, klasyfikowania, wyodrębniania, doskonalenia precyzji ruchowej
  • materiał językowy w edukacji przedszkolnej dotyczy przede wszystkim opanowania fonematycznego języka, przygotowania do pisania i czytania, analizy językowej, doskonalenia myślenia przyczynowo- skutkowego, wzbogacania słownictwa
  • materiał matematyczny-dotyczy nabywania umiejętności odkrywania pojęć matematycznych, dzieci uczą się rozpoznawać , nazywać, zapisywać liczby od 1 do 1000, jak również kojarzyć te liczby z odpowiednimi ilościami
  • materiał kulturowy tzw. wychowanie kosmiczne- ma prowadzić do świadomego postrzegania współdziałania natury i człowieka. Celem jest prezentować dziecku wizję porządku świata. Obejmuje wiele zagadnień z dziedziny biologii, botaniki, zoologii, geografii, historii, chemii, fizyki. Wychowanie kosmiczne ma podnosić zainteresowanie światem.

W ramach materiału sensorycznego Maria Montessori opracowała materiał wychowania muzycznego, którego celem jest kształtowanie wrażliwości muzycznej, znajomości zapisu i języka muzycznego.

W zakresie wychowania plastycznego poglądy Marii Montessori związane są z rozwojem linearnym i rozwojem rysunku związanego z obserwacją otoczenia.

 

Literatura:

1. Maria Montessori “Domy dziecięce”, wyd. Jedność
2. Maria Montessori “Odkrycie dziecka”, wyd. Palatum
3. Barbara Surma “Dziecko i dorosły w koncepcji pedagogicznej Marii Montessori”, wyd.Palatum
4. Małgorzata Miksza “Zrozumieć Montessori”, wyd.Impuls
5. Horst Klaus Berg “Maria Montessori- poszukiwanie życia razem z dziećmi”, wyd. Jedność