Program edukacyjny realizowany w przedszkolu jest zgodny z  nową podstawą programową - "Kocham Przedszkole 2018" oraz "Odkryjmy Montessori raz jeszcze" i jest zawarty jest w pomocach opracowanych przez Marię Montessori.

PLAN DNIA:

7.00 - 8.45- przyprowadzanie dzieci do przedszkola, czas swobodnej zabawy

8.00-10.00- I śniadanie

9.00 - 12.00- cykl pracy z materiałami Montessori

12.00- 12.30- II śniadanie

12.30 -13.30- wyjście na ogród przedszkolny, spacer

13.30 -14.00 -obiad

14.00 -15.00- cykl zajęć dodatkowych: zajęcia ruchowe, zajęcia twórcze, czytanie książek, słuchanie muzyki, praca metodą projektu

15.00 -15.30- podwieczorek

15.30 -17.00- czas swobodnej zabawy, zajęcia dodatkowe, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, odbieranie dzieci z przedszkola

DRODZY RODZICE,

godziny między 7.00 a 8.45 traktujemy jako czas przyprowadzania Dzieci do przedszkola. Prosimy, aby Dzieci przyprowadzić do godziny 8.45, ponieważ o 9.00 rozpoczyna się najważniejszy czas pracy dzieci – praca własna z materiałami Montessori i trwa nieprzerwanie przez 3 godziny.

Przygotowane otoczenie pozwala dziecku odkrywać i zdobywać nowe doświadczenie. Dzieci uczą się pracować uważnie i w ciszy, koncentrując się na wybranych przez siebie zadaniach, używając do tego odpowiednio przygotowanych materiałów i pomocy dydaktycznych.

 PRACA Z MATERIAŁAMI MONTESSORI

- jest to czas, w którym dziecko zgodnie z własnymi potrzebami, zainteresowaniami wybiera materiał Montessori, pracuje we własnym tempie rozwojowym. Praca z materiałami Montessori daje dziecku poczucie satysfakcji. Przy sprzyjających warunkach realizujemy pracę własną z materiałami Montessori na ogrodzie przedszkolnym.

EMPATYCZNA KOMUNIKACJA Z DZIEĆMI

-kompleksowy program wprowadzający kulturę porozumienia do przedszkola inspirowany  Porozumieniem bez Przemocy Marshalla Rosenberga. Program wspiera rodziców i wychowawców w tworzeniu pozytywnych relacji z dziećmi i pokazuje, jak z empatią  rozwijać kompetencje społeczne dzieci. Realizujemy w przedszkolu projekt " SEN ŻYRAFY " mający na celu rozwinąć podstawowe umiejętności wyrażania swoich uczuć, potrzeb  i próśb bez krytykowania oraz słuchania i słyszenia innych.

JĘZYK ANGIELSKI

-zapewniamy dzieciom  kontakt z językiem angielskim w ramach pracy własnej z wykorzystaniem materiału Montessori w języku angielskim oraz codziennie zajęcia  z  lektorem . Angielski poznają dzieci również w codziennych sytuacjach w przedszkolu. 

CYKL ZAJĘĆ DODATKOWYCH

- prowadzony jest w naszym przedszkolu każdego dnia, są to zajęcia zróżnicowane, zgodnie z predyspozycjami dzieci. Mają na celu rozwijanie zdolności, umiejętności i zainteresowań. Odbywają się zajęcia z edukacji przyrodniczej, ekologicznej, warsztaty plastyczne, doświadczenia i zajęcia badawcze, warsztaty kulinarne, zajęcia z logopedą i psychologiem.

ZAJĘCIA RUCHOWE

- zabawy i ćwiczenia doskonalące sprawność ruchową dzieci. Zajęcia prowadzimy z wykorzystaniem Chusty Animacyjnej Klanzy, ćwiczeń Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, gimnastyki korekcyjnej.

 

ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE 

- dwa razy w tygodniu prowadzimy zajęcia rytmiki i tańca, zajęcia z wykorzystaniem instrumentarium Orffa, aktywne słuchanie muzyki klasycznej według Batii Strauss, zajęcia według programu Lidii Bajkowskiej, muzykoterapia, zajęcia metodą Gordona.

W naszej sali znajduje się również kącik relaksacyjny, w którym jest BIBLIOTECZKA PRZEDSZKOLAKA. Dziecko w tym miejscu może poczytać i odpocząć.

WIADOMOŚCI PODSTAWOWE

- godziny otwarcia od 7.00- do 17.00

-12- osobowe grupy

- 4 posiłki dziennie: I śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek

- opisowa informacja o dziecku

- bieżąca informacja o dziecku

-dzienniczek przedszkolaka

- dyżury spotkań nauczycieli z rodzicami

- stałe kontrole medyczne (stomatologia, wady postawy, okulistyka)

- spotkania z artystami i osobami ciekawych profesji

- udział w ogólnopolskich projektach edukacyjnych

- współpraca z instytucjami wspierającymi edukację

- cykl zajęć prowadzonych Metodą Projektu

-wyjścia i wycieczki zgonie z harmonogramem miesiąca zamieszczonym na stronie

-włączenie rodziców w życie przedszkolne

-warsztaty dla rodziców

- organizacja akcji charytatywnych

- spotkania okolicznościowe( wspólne kolędowanie,  Dzień Babci i Dziadka, Spotkanie Wielkanocne, Święto Rodziny, urodziny dzieci)

Powyższe zajęcia i atrakcje są w cenie czesnego.