Podstawowymi komponentami właściwie przygotowanego otoczenia jest:

  •  Wolność – w której dziecko podczas działania może uniezależnić się od dorosłych rozwijając własną autonomię,
  •  Porządek – który przejawia się w rozmieszczeniu materiału rozwojowego w sali (tak jak we Wszechświecie wszystko ma swoje stałe miejsce), porządek ukryty jest także w każdym materiale rozwojowym. Odnajdując porządek dziecko odkrywa sposób wykonywania zadania.
  •  Kontakt z rzeczywistością i naturą tzn.: wyposażenie sali w autentyczne sprzęty domowe (umywalki, lodówki, naczynia, przybory do sprzątania).
  •  Przedmioty w jednym egzemplarzu.
  •  Natura – to rośliny, którymi dzieci się opiekują i pielęgnują je,

Piękno – zdaniem Marii Montessori opiera się na prostocie, wszystko więc w sali musi być dobrze zaplanowane, doskonałej jakości, oraz atrakcyjnie umieszczone. Zadaniem materiału dydaktycznego jest wspomaganie rozwoju dziecka, dlatego zwany on jest materiałem rozwojowym. Został przygotowany zgodnie z określonymi regułami, należy tu wspomnieć, iż materiał zawiera stopniowanie trudności, przechodzenie od materiału konkretnego do bardziej abstrakcyjnego, budzenie ciekawości i zainteresowania.

 

Literatura:

1. Maria Montessori “Domy dziecięce”, wyd. Jedność
2. Maria Montessori “Odkrycie dziecka”, wyd. Palatum
3. Barbara Surma “Dziecko i dorosły w koncepcji pedagogicznej Marii Montessori”, wyd.Palatum
4. Małgorzata Miksza “Zrozumieć Montessori”, wyd.Impuls