MINI MONTESSORI DLA MALUSZKA powstał z myślą o dzieciach, które w przyszłości będą uczestniczyć w życiu przedszkolnym. Taka forma zajęć ma na celu ułatwienie procesu adaptacyjnego. Proponujemy delikatne i bezstresowe przejście w środowisko przedszkolne.

Sala dostosowana jest do potrzeb rozwojowych małych dzieci. Wszystko to służy rozwojowi emocjonalnemu i fizycznemu. Wspieramy dziecko w jego niezwykłym dążeniu do samodzielności podążając za jego potrzebami. W swojej pracy realizujemy w pełni założenia pedagogiki Montessori (od 1,5 do 3 lat) Zajęcia przebiegają w atmosferze życzliwości.

Zgodnie z założeniami, dzieci w grupie dla Maluchów mogą w czasie zajęć przebywać z rodzicem lub opiekunem. Dbamy o jak najlepszą współpracę z Rodzicami, zapraszając do rozmów indywidualnych.

Organizacja zajęć w Mini Montessori:

Zajęcia prowadzone są 3 razy w tygodniu (poniedziałek, środa i piątek) od godziny 9.30 do 12.00.

W grupie są dzieci w wieku od 15 miesięcy do około 3 lat.

PLAN DNIA:

9.30-10.00- przywitanie w kręgu

10.00-11.00- praca z materiałami Montessori

11.00-11.20- drugie śniadanie

11.20-12.00- zajęcia ruchowe i artystyczne

12.00- zakończenie zajęć

Program Mini Montessori obejmuje:

 - rozwijanie słownictwa, odpowiednie pomoce językowe

- aktywność ruchowa

- duża motoryka; poznawanie schematu własnego ciała, opowieść ruchowa

- nauka samodzielności

- poznanie swoich możliwości, uczenie się samoobsługi, dbanie o otoczenie

- odkrywanie i uwrażliwianie zmysłów

- materiały i zajęcia sensoryczne

- koordynacja wzrokowo-ruchowa: aktywności manualne i plastyczne

- kształtowanie wrażliwości na porządek

- stały rytm zajęć

- rozwój społeczny

- komunikowanie się z innymi dziećmi; propozycje aktywności grupowych

- uwrażliwianie na otoczenie

- życie codzienne, sztuka, przyroda i kultura

Podstawową formą aktywności jest praca własna dziecka, podczas której, dzieci realizują swój własny, niepowtarzalny plan rozwoju pod kierunkiem nauczyciela. Pracę indywidualną uzupełniają różnorodne propozycje aktywności grupowych: „spotkania w kręgu”, zajęcia muzyczno –ruchowe, stymulacja sensoryczna, aktywności plastyczne i kulinarne. Wszystkie zajęcia są wliczone w opłatę.