Montessori Home pragnie przekazywać dzieciom wiedzę o otaczającym świecie i rozbudzać w dzieciach ciekawość.

Dlatego stworzyliśmy w oparciu o filozofię Marii Montessori warunki sprzyjające rozwijaniu samodzielności oraz niezależności. Dążymy i wpieramy, aby dzieci po zakończeniu edukacji przedszkolnej miały poczucie własnej wartości, wierzyły w swoje zdolności i umiejętności, a także nie bały się wyzwań, jakie stawia przed nimi codzienność. Sprzyja temu indywidualne podejście do możliwości i zainteresowań dziecka oraz przygotowane do tego otoczenie.

Dzieciom towarzyszy nauczyciel, który wspiera je w rozwoju, inspiruje do działania, odpowiada na ich potrzeby oraz pomaga w rozwiązywaniu problemów, jest przyjacielem dziecka, nie ocenia a obserwuje.

Równocześnie dążymy do tego, aby wśród członków społeczności przedszkolnej panowała atmosfera zrozumienia, szacunku i odpowiedzialności za innych.

Pragniemy, aby przedszkole było miejscem bezpiecznym i przyjaznym, a dzieci czuły się współgospodarzami tego domu, domu Montessori.

Bardzo istotne są dla nas, następujące przesłanki:

- dzieci swobodnie wybierają pomoce

- indywidualizacja

- dzieci pracują wg. własnego tempa

-nauka przez samodzielne działanie

- dzieci pracują w otoczeniu dostosowanym do jego potrzeb, są kreatorami siebie