NASZE PRZEDSZKOLE

Oferujemy kompletny program nauczania oparty o filozofię i zasady stworzone przez Marię Montessori

W edukacji dzieci dla nas najważniejsze jest:

- stwarzanie dzieciom warunków i możliwości rozwoju w specjalnie przygotowanym otoczeniu,
tak aby mogły rozwijać swoje zainteresowania, budować własną osobowość zgodnie z założeniami
pedagogiki Marii Montessori

- rozwijanie samodzielności i wiary we własne siły

- nauka szacunku do porządku, do pracy swojej i innych

- kształtowanie postaw wzajemnej pomocy

- rozwijanie indywidualnych uzdolnień i umiejętności współpracy

-wzmacnianie indywidualności dziecka

Dzieci zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności poprzez własną aktywność, w odpowiednio dostosowanym środowisku, przy współpracy z Nauczycielami Montessori, gdyż poznawanie świata to niekończąca się podróż.

FILOZOFIA
Zobacz, czym się kierujemy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >

JAK UCZYMY
Zobacz, jak przekazujemy wiedzę.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >

AKTUALNOŚCI
Zobacz, co się u nas wydarzyło!

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >

KONTAKT
Skontaktuj się z nami!

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >

NASI PARTNERZY