Zapraszamy na wspólne przywitanie roku szkolnego

mini-logo

Przedszkole Montessori Home i Mini Montessori Dla Maluszka
ogłasza nabór na rok szkolny 2016/2017.

Nasza oferta skierowana jest do dzieci w wieku od 15 mc do 6 lat.

Zapraszamy do nas rodziców którzy szukają dla swojego dziecka miejsca przyjaznego, kameralnego, gdzie dzieci zdobywają wiedzę na założeniach pedagogiki Marii Montessori.

Serdecznie zapraszamy na indywidualne spotkania , w trakcie którego zapoznamy Państwa ze wszystkimi szczegółami funkcjonowania naszej placówki.

Jaki powinien być nauczyciel Montessori?

CECHY NAUCZYCIELA MONTESSORI

 •  dba o porządek: precyzyjnie pielęgnuje otoczenie tak, by zawsze było ono czyste i uporządkowane
 • uczy korzystania z pomocy dydaktycznych
 • jest „aktywny”, kiedy zaznajamia dziecko z otoczeniem, „pasywny”, kiedy to zaznajomienie nastąpiło
 • obserwuje pracę dzieci uczniów
 • słucha i opowiada, kiedy jest do tego zapraszany
 • respektuje pracujące dziecko, nie przerywa pracy dziecka
 • akceptuje ucznia, który popełnił błąd, bez poprawiania
 • akceptuje dziecko odpoczywające lub obserwujące pracę innych bez przymuszania dziecka do działania
 • pomaga dziecku, proponując mu przedmioty, które ono już raz odrzuciło, sugerując, czego jeszcze nie zrobiło, oraz gdzie popełniło błąd
 • dziecku poszukującemu, nauczyciel powinien dać odczuć swoją obecność, natomiast temu, które zajęło się konkretną pracą, nie może przeszkadzać.

 

Literatura:

1. Maria Montessori “Domy dziecięce”, wyd. Jedność
2. Maria Montessori “Odkrycie dziecka”, wyd. Palatum
3. Barbara Surma “Dziecko i dorosły w koncepcji pedagogicznej Marii Montessori”, wyd.Palatum
4. Małgorzata Miksza “Zrozumieć Montessori”, wyd.Impuls

O właściwym otoczeniu słów kilka…

Podstawowymi komponentami właściwie przygotowanego otoczenia jest:

 •  Wolność – w której dziecko podczas działania może uniezależnić się od dorosłych rozwijając własną autonomię,
 •  Porządek – który przejawia się w rozmieszczeniu materiału rozwojowego w sali (tak jak we Wszechświecie wszystko ma swoje stałe miejsce), porządek ukryty jest także w każdym materiale rozwojowym. Odnajdując porządek dziecko odkrywa sposób wykonywania zadania.
 •  Kontakt z rzeczywistością i naturą tzn.: wyposażenie sali w autentyczne sprzęty domowe (umywalki, lodówki, naczynia, przybory do sprzątania).
 •  Przedmioty w jednym egzemplarzu.
 •  Natura – to rośliny, którymi dzieci się opiekują i pielęgnują je,

Piękno – zdaniem Marii Montessori opiera się na prostocie, wszystko więc w sali musi być dobrze zaplanowane, doskonałej jakości, oraz atrakcyjnie umieszczone. Zadaniem materiału dydaktycznego jest wspomaganie rozwoju dziecka, dlatego zwany on jest materiałem rozwojowym. Został przygotowany zgodnie z określonymi regułami, należy tu wspomnieć, iż materiał zawiera stopniowanie trudności, przechodzenie od materiału konkretnego do bardziej abstrakcyjnego, budzenie ciekawości i zainteresowania.

 

Literatura:

1. Maria Montessori “Domy dziecięce”, wyd. Jedność
2. Maria Montessori “Odkrycie dziecka”, wyd. Palatum
3. Barbara Surma “Dziecko i dorosły w koncepcji pedagogicznej Marii Montessori”, wyd.Palatum
4. Małgorzata Miksza “Zrozumieć Montessori”, wyd.Impuls

Materiały Montessori

“Dziecku- najlepszemu, spontanicznemu

obserwatorowi natury, musi być bez wątpienia

zapewniony materiał, który je zafascynuje”

Maria Montessori

Podstawą edukacji w koncepcji Marii Montessori jest przygotowane otoczenie. Przygotowane otoczenie wspomaga harmonijny rozwój osobowości dziecka. Zawiera się w tym, materiał rozwojowy, środowisko w którym przebywa dziecko (grupa przedszkolna), sam nauczyciel.

Materiał rozwojowy jest uporządkowany tematyczne, w każdej sali występuje w jednym egzemplarzu, jest zróżnicowany według stopnia trudności, umożliwia dziecku samokontrolę.

Wyróżniamy następujący podział materiału:

 • materiał do ćwiczeń życia praktycznego– służy do doskonalenia koordynacji wzrokowo- ruchowej, wyuczenia konkretnych umiejętności potrzebnych w życiu codziennym
 • materiał sensoryczny– służy do rozwoju i doskonalenia wszystkich zmysłów, kształtowania umiejętności rozróżniania, porównywania, klasyfikowania, wyodrębniania, doskonalenia precyzji ruchowej
 • materiał językowy w edukacji przedszkolnej dotyczy przede wszystkim opanowania fonematycznego języka, przygotowania do pisania i czytania, analizy językowej, doskonalenia myślenia przyczynowo- skutkowego, wzbogacania słownictwa
 • materiał matematyczny-dotyczy nabywania umiejętności odkrywania pojęć matematycznych, dzieci uczą się rozpoznawać , nazywać, zapisywać liczby od 1 do 1000, jak również kojarzyć te liczby z odpowiednimi ilościami
 • materiał kulturowy tzw. wychowanie kosmiczne- ma prowadzić do świadomego postrzegania współdziałania natury i człowieka. Celem jest prezentować dziecku wizję porządku świata. Obejmuje wiele zagadnień z dziedziny biologii, botaniki, zoologii, geografii, historii, chemii, fizyki. Wychowanie kosmiczne ma podnosić zainteresowanie światem.

W ramach materiału sensorycznego Maria Montessori opracowała materiał wychowania muzycznego, którego celem jest kształtowanie wrażliwości muzycznej, znajomości zapisu i języka muzycznego.

W zakresie wychowania plastycznego poglądy Marii Montessori związane są z rozwojem linearnym i rozwojem rysunku związanego z obserwacją otoczenia.

 

Literatura:

1. Maria Montessori “Domy dziecięce”, wyd. Jedność
2. Maria Montessori “Odkrycie dziecka”, wyd. Palatum
3. Barbara Surma “Dziecko i dorosły w koncepcji pedagogicznej Marii Montessori”, wyd.Palatum
4. Małgorzata Miksza “Zrozumieć Montessori”, wyd.Impuls
5. Horst Klaus Berg “Maria Montessori- poszukiwanie życia razem z dziećmi”, wyd. Jedność