CECHY NAUCZYCIELA MONTESSORI

  •  dba o porządek: precyzyjnie pielęgnuje otoczenie tak, by zawsze było ono czyste i uporządkowane
  • uczy korzystania z pomocy dydaktycznych
  • jest „aktywny”, kiedy zaznajamia dziecko z otoczeniem, „pasywny”, kiedy to zaznajomienie nastąpiło
  • obserwuje pracę dzieci uczniów
  • słucha i opowiada, kiedy jest do tego zapraszany
  • respektuje pracujące dziecko, nie przerywa pracy dziecka
  • akceptuje ucznia, który popełnił błąd, bez poprawiania
  • akceptuje dziecko odpoczywające lub obserwujące pracę innych bez przymuszania dziecka do działania
  • pomaga dziecku, proponując mu przedmioty, które ono już raz odrzuciło, sugerując, czego jeszcze nie zrobiło, oraz gdzie popełniło błąd
  • dziecku poszukującemu, nauczyciel powinien dać odczuć swoją obecność, natomiast temu, które zajęło się konkretną pracą, nie może przeszkadzać.

 

Literatura:

1. Maria Montessori “Domy dziecięce”, wyd. Jedność
2. Maria Montessori “Odkrycie dziecka”, wyd. Palatum
3. Barbara Surma “Dziecko i dorosły w koncepcji pedagogicznej Marii Montessori”, wyd.Palatum
4. Małgorzata Miksza “Zrozumieć Montessori”, wyd.Impuls